ایزولاسیون در نفت، گاز، پتروشیمی

 

 

 کاربرد ژئوممبران در نفت، گاز و پتروشیمی

احداث و ایزولاسیون:

·       حوضچه های تبخیر

·       حوضچه های مواد خاص، پساب صنعتی

·       مخازن نگهداری آب

·       پوشش مخازن ثانویه

·       پوشش های محل های بارگیری و انتقال مواد نفتی و شیمیایی

·       حوضچه های گل حفاری